Maczki_m
Maczki_m
– 35 mm – f/2,8 – 1/1000 sek – 100 ISO